Dewis LtdDewis Cymru is THE place to go if you want information or advice about your well-being – or want to know how you can help somebody else.

When we talk about your well-being, we don’t just mean your health. We mean things like where you live, how safe and secure you feel, getting out and about, and keeping in touch with family and friends.

Dewis Cymru YW’R lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

Wrth sôn am eich llesiant, nid eich iechyd chi yn unig sydd dan sylw. Rydym yn golygu pethau fel ble rydych chi’n byw, pa mor ddiogel rydych chi’n teimlo, mynd allan ac o gwmpas y lle, a chadw mewn cysylltiad â’ch teulu a’ch ffrindiau.

 


 

www.dewis.wales

www.dewis.cymru