CrisisWe provide one to one support for homeless people in South Wales, and are developing long-term solutions to end homelessness for good.

In Wales our team in Swansea provides education, training and support for homeless people in South Wales.

We carry out research to understand homelessness in Wales and campaign for the changes needed to end it for good.

 

Rydym yn darparu cymorth un-wrth-un i bobl ddigartref yn Ne Cymru, ac yn datblygu atebion hirdymor i roi diwedd ar ddigartrefedd am byth.

Yng Nghymru mae ein tîm yn Abertawe yn darparu addysg, hyfforddiant a chymorth i bobl ddigartref yn Ne Cymru.

Rydym yn cynnal ymchwil i ddeall digartrefedd yng Nghymru ac yn ymgyrchu ar gyfer y newidiadau sydd eu hangen i roi diwedd arno am byth.

 


 

Tel/Ffon: 01792 674900

E: southwales@crisis.org.uk

www.crisis.org.uk/get-help/south-wales

www.crisis.org.uk/get-help/south-wales/crisis-skylight-de-cymru