Shelter Cymru TrainingHoffwn rannu newyddion cyffrous am ein siop hyfforddi ar-lein newydd sbon! Dilynwch y linc isod i weld gwybodaeth am ein hyfforddiant ar-lein canlynol:

 

Please find below information about our new and exciting on-line training store! Please follow the links below to see the information on the following  online training :

 

Cynhadledd  / Conference (please follow the link below)

 

·        Pobl a Chartrefi 2020 / People and Homes 2020  - * FREE / AM DDIM*

                                                                                                               

Cyrsiau / Courses (please follow the the link below)

 

·        Coronfeirws (COVID-19): Tai a digartrefedd / Coronavirus (COVID-19): Housing and homelessness – *FREE / AM DDIM*

 

·        Pobl Ifanc: Tai a digartrefedd / Young people: Housing and homelessness

 

Tudalen Siop Hyfforddi / Training Store page (please follow the link below)

https://training.sheltercymru.org.uk/

 


 

Tel/Ffon: 08000 495 495

9.30am – 4.00pm, Monday to Friday
9.30yb – 4.00yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener

sheltercymru.org.uk

sheltercymru.org.uk/cy

Please follow link to Shelter Cymru website  https://sheltercymru.org.uk/