Gyrf Cymru 

Cyfle gwych i siarad â chynghorwyr gyrfa arbenigol a dysgu mwy am y gefnogaeth sydd ar gael i chi a’ch plentyn gyda chyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb fyw. Gall cynghorwyr addysgu gartref Gyrfa Cymru helpu gyda: Penderfynu ar beth i’w wneud ar ôl addysg orfodol Cymorth swyddi Cymorth prentisiaethau Addysg bellach Rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau lleol sy’n addas i chi

 gofrestru ar gyfer y digwyddiad digidol AM DDIM hwn cysylltwch â: ehe.email@careerswales.gov.wales neu ewch i gyrfacymru.llyw.cymru/digwyddiadau i ddysgu mwy

 

 


EHE Webinar Nov 2023 Leaflet EHE Webinar Nov 2023 Leaflet