Samaritans

SamaritansThere are over 600 Samaritans volunteers across Wales working in our branches in Wales.

Samaritans is a helpline service which is available 24/7 and is about working with people to create a safe space where they can talk about what is happening, how they’re feeling and help them to find their own way forward.
 Gwasanaeth llinell gymorth yw’r Samaritans sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Ei nod yw gweithio gyda phobl i greu lle diogel lle gallan nhw siarad am yr hyn sy’n digwydd a sut maen nhw’n teimlo, a’u helpu i ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen. Mae gwirfoddolwyr y Samaritans yn bobl gyffredin o bob cefndir sy’n deall bod yna bethau weithiau na allwch chi siarad amdanyn nhw gyda’r bobl o’ch cwmpas ac, yn aml iawn, gydag ychydig o amser a lle, y gall pobl ddod o hyd i’w hateb eu hunain ynddyn nhw eu hunain.
 


 

Tel: 116 123

Ffôn: 0808 164 0123
(Pob dydd 7pm - 11pm)

www.samaritans.org