Wales Dementia Helpline

Wales Dementia Helpline
Offers support, information and signposting for anyone who is living with dementia or caring for a family member or friend with dementia.

Mae’n rhoi cefnogaeth, gwybodaeth a chyfeirio ar gyfer unrhyw un sy’n byw â dementia neu sy’n gofalu am aelod teulu neu ffrind sy’n byw â dementia.

 


 

www.dementiahelpline.org.uk