Shelter CymruShelter Cymru is Wales’ people and homes charity.

We work for people in housing need by providing free, independent, expert housing advice and we campaign to overcome the barriers which stand in the way of people in Wales having a decent, secure home.
 

Shelter Cymru yw elusen pobl a chartrefi Cymru.

Rydym yn gweithio dros bobl mewn angen tai drwy ddarparu cyngor arbenigol, annibynnol, yn rhad ac am ddim ar dai, a rydym yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael cartref gweddus a diogel.

Please follow the links below

https://sheltercymru.org.uk/get-advice/advice-for-young-people/

 

 

Support Near You tool : https://sheltercymru.org.uk/searchtool/

 

Homelessness Application Guide : https://sheltercymru.org.uk/homelessness-application-guide/

 

Coronavirus advice for young people : https://sheltercymru.org.uk/get-advice/coronavirus-advice-for-young-people/

Tel/Ffon: 08000 495 495

9.30am – 4.00pm, Monday to Friday
9.30yb – 4.00yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener

sheltercymru.org.uk

sheltercymru.org.uk/cy

Please follow link to Shelter Cymru website  https://sheltercymru.org.uk/